שמיכה לתינוק מאנגורה / צמר כבשים עם סרט גימור של סטן.
שמיכה לתינוק מכותנה עם סרט גימור של סטן או עם גימור סרוג.
מתנה ליולדת, מתנות ליולדת ,מתנות לידה ,מתנה לתינוק מתנה ליולדת, מתנות ליולדת ,מתנות לידה ,מתנה לתינוק
סרט גימור של סטן. גימור סרוג.